Formació en Pedagogia Waldorf

A la nostra escola s'imparteixen cursos de formació en Pedagogia Waldorf per a Educació Infantil i Educació Primària.

La formació de Pedagogia Waldorf, vol respondre a la necessitat d'una formació complementària que demanden mestres i llicenciats desitjosos de donar un sentit més profund a la seva professió.

Aquest desig és més urgent ja que els nens necessiten i exigeixen ser reconeguts tant en la seva dimensió física com en la seva dimensió transcendental, per tal de poder desplegar-cap a les metes del seu ésser individual, del seu ésser espiritual. per això, el fil d'or d'aquests cursos és el desenvolupament interior de l'mestre.

El nostre major esforç ha de ser formar éssers humans lliures, capaços de donar sentit i direcció a les seves pròpies vides.

R. Steiner

Curs de Formació Pedagogia Waldorf

Curs de Formació Pedagogia Waldorf