Curs de Formació en Pedagogia Waldorf – educació Infantil 2020-2021

Formació en Pedagogia Waldorf Infantil

 

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 2 anys distribuïts en 20 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana, donant començament els divendres i tindran la següent estructura:

Estructura de el curs

El curs té una durada de 2 anys distribuïts en 20 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana, donant començament els divendres i tindran la següent estructura:

divendres

 • 17,30 h – 18,30 h Grup d'estudi antropològic.
 • 18,30 h - 20,00 h Tema de treball de la lliçó

dissabte

 • 9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó
 • 10,30 h - 10,50 h pausa / cafè
 • 11,00 h - 12,00 h activitat artística
 • 12,00 h - 13,30 h Grups de treball
 • 16,00 h - 17,00 h activitat artística
 • 17,15 h - 18,10 h Grups de treball
 • 18,30 h - 19,30 h Posada en comú dels grups de treball

diumenge

 • 9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó
 • 10,30 h - 10,50 h pausa / cafè
 • 11,00 h - 12,00 h activitat artística
 • 12,00 h - 13,00 h Grups de treball
 • 13,00 h - 13,30 h Posada en comú i tancament

 

calendari, contingut i docents:

Bloques Fecha Tema Ponente Actividad Ponente artística

1o (*)

Setembre de 2020 25, 26 i 27

La constitució anímica el nen. Estudi de l'entitat humana

Mario Ramón y

Manuel Navarro

Modelado cuerpos platónicos

Pilar Torresano

2o

octubre 16, 17 y18

Enfermedades infantiles

Florencio Herrero

Exercicis fonamentals de l'art de la paraula

Didier Venazio

3o

novembre 6, 7 i 8

El lenguaje del dibujo infantil

Ana Ramos

exercicis pràctics

Ana Ramos

(**)

novembre

20, 21, 22

Bloque recuperación INFANTIL Y PRIMARIA

els 12 sentits
El organismo sensorio Los sentidos inferiores y medios Los sentidos superiores

Didier Venazio

Piedra de talco

Mario Ramón

4o (*)

desembre 18, 19 i 20

La naturaleza espiritual del Yo. Evolución de la conciencia en la pedagogía Waldorf

Didier Venazio

Talla en fusta

Mario Ramón

5o (*)

gener 2021 8, 9 i 10

El llenguatge dels contes de fades

Ana Lizán

Pintura pastel

Pilar Torresano

page2image39689888

Bloques Fecha Tema Ponente Actividad Ponente artística

6o

febrer 12, 13 i 14

Talla en fusta: lira

Mario Ramón

Cançó

Alba Asensi

7o (*)

març 5, 6 i 7

L'observació de l'infant

Isabel Mateu

Observación

Isabel Mateu

8o

abril 16,17 i 18

Teatrillos de mesa

Ana Lizán

manualitats

Ana Lizán

9o

Mayo 14-15-16

Desarrollo Interior del maestro

Jesús López

Muñeca de pana

Ana Lizán

10o

juny 4-5-6

cançons, corros, cuentos y activides de aula.

Miriam Munuera

Muñeca de pana

Ana Lizán

 

* BLOCS COMUNS FORMACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA

Inscripció formació Waldorf Alacant

Les persones interessades hauran d'omplir la fitxa d'inscripció, que apareix a la nostra pàgina web www.waldorfalicante.com , o enviar el full d'inscripció a la secretaria de l'Escola Waldorf d'Alacant amb domicili al carrer Rafael Rodríguez Albert nº 10 , adreça de correu: info@waldoralicante.com , telèfon: 965 17 61 72.


Inscripció

el preu, per any, de el curs és de 1000 euros, més 1 inscripció, en concepte de despesa de materials, de 100 euros.

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

 • 1º Pagament: setembre 370 euros
 • 2º Pagament: desembre 370 euros
 • 3º Pagament: abril 260 euros