Curs de Formació en Pedagogia Waldorf – educació Primària 2020-2021

 

Formació en Pedagogia Waldorf Primària

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 3 anys distribuïts en 30 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries de 1 any, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana, donant començament els divendres i tindran la següent estructura:

divendres

 • 17.30 h – 18,30h Grup d'estudi antroposòfic
 • 18,30 h – 20,00 h Tema de treball de la lliçó

dissabte

 • 9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó
 • 10,30 h - 10,50 h descans / cafè
 • 11,00 h - 12,00 h Activitat artística
 • 12,00 h - 13,30 h Grups de treball
 • 16,00 h - 17,00 h Activitat artística
 • 17,15 h - 18,10 h Grups de treball
 • 18,30 h - 19,30 h Posada en comú dels grups de treball

diumenge

 • 9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó
 • 10,30 h - 10,50 h descans / cafè
 • 11,00 h - 12,00 h Activitat artística
 • 12,00 h - 13,00 h Grups de treball
 • 13,00 h - 13,30 h Posada en comú i tancament

calendari, contingut i docents:

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent

(*)

Setembre de 2020

25, 26 i 27

La constitució anímica el nen.

La constitució anímica l'ésser humà.

Estudi de l'entitat humana

Mario Ramón

Manolo Navarro

modelatge

Cossos platònics

Pilar Torresano
octubre

16, 17 i 18

Les manualitats a primària.Llum Elena EcheverrymanualitatsLlum Elena Echeverry
novembre

6, 7 i 8

La narració en l'ensenyament primari

El caràcter de la faula.

El món imaginatiu de l'Antic Testament, els Eddas i el Cantar dels Nibelungs.

Jesús LópezTalla en fustaMario Ramón

(*)

desembre

18, 19 i 20

La naturalesa espiritual de l'jo

Evolució de la consciència i pedagogia Waldorf

Didier VenazioExercicis fonamentals de l'art de la paraulaDidier Venazio

(*)

gener 2021

8 ,9 i 10

El llenguatge dels contes de fades.

La imaginació com a forces modeladores de l'pensar i de la voluntat

La saviesa dels contes de fades

Ana LizánpinturaPilar Torresano
blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent
febrer

12, 13 i 14

Eurítmia a primàriaDidier Venazio i ChristineCançóAlba Asensi

(*)

març

5, 6 i 7

L'Observació de l'infant. Diferències qualitatives entre un nen d'infantil i primària.

Descripció física, anímica i espiritual de l'infant.

Isabel Mateuexercicis pràcticsIsabel Mateu
abril

16,17 i 18

Els tres primers anys de l'infant:Caminar, parlar i pensarAlicia MartínezpinturaPilar Torresano
Mayo

14, 15 i 16

L'educació de la voluntat

Les estacions de l'any i la celebració de les festes de l'cicle anual.

Pilar PérezcoureMario Ramón
10ºjuny

4, 5 i 6

Cançó, cançons i rotllanes des 1a a la 6a classeJavier

Fernández

CançóJavier Fernández

*Blocs comuns infantil i primària


Inscripció

el preu, per any, de el curs és de 950 euros, més 1 inscripció, en concepte de despesa de materials, de 100 euros

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

 • 1º Pagament: setembre, 360 euros.
 • 2º Pagament: desembre, 295 euros.
 • 3º Pagament: abril, 295 euros.

Inscripció formació Waldorf Alacant

Les persones interessades hauran d'omplir la fitxa d'inscripció, que apareix a la dreta d'aquesta pàgina, o enviar el full d'inscripció a la secretaria de l'Escola Waldorf d'Alacant amb domicili al carrer Rafael Rodríguez Albert nº 10 , adreça de correu: info@waldorfalicante.com, telèfon: 965 17 61 72.