Curs de Formació en Pedagogia Waldorf – educació Infantil 2021-2022

Formació en Pedagogia Waldorf Infantil

 

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 2 anys distribuïts en 20 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana, donant començament els divendres i tindran la següent estructura:

Estructura de el curs

El curs té una durada de 2 anys distribuïts en 20 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana i tindran la següent estructura:

dissabte

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 14,00 h ponència

16,00 h - 17,00 h Grup de treball

17,15 h - 18,10 h activitat artística

18,30 h - 20,00 h ponència

diumenge

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 13,00 h ponència

13,00 h - 14,00 h ponència i tancament

 

calendari, contingut i docents:

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent
*1ºsetembre 2021

25 - 26

Disposició fonamental enfront de l'Karma

Les trobades humans

Manifestacions i aspectes de l'karma

Manolo

Mario

Joc de dits i cançons aplicades a l'aulaIsabel Pastor
octubre 2021

16-17

La taula d'estació.

Tardor - hivern- primavera estiu.

L'ambient a l'aula

Corros, cançons i contes per a cada època.

Desenvolupament de les forces formatives a través d'l'ambient que envolta el nen

Ana Lizán

Eva

Núria

Articles per a la taula d'estacióEva

Núria

novembre 2021

13 - 14

Com solucionar conflictes.

El Joc lliure

Relació amb els pares, reunions d'aula.

Laura PlamanualitatsCarmen Ramón
desembre 2021

11 - 12

L'espiritualitat en la pedagogia Waldorf.

Crist i l'entitat humana

Mario RamónEstrelles transparentsMario Ramón
*5ºgener 2022

22 - 23

Les etapes evolutives de l'infant

El primer septenio

El segon septenni

El tercer septenni

Anaya PontsmanualitatsCarmen Ramón

Ana Lizán

*6ºfebrer 2022

12 - 13

Els temperaments

L'origen dels temperaments. Els quatre temperaments tipus.

Com treballar a l'aula

Didier VenazioTeatre sobre temperamentsDidier Venazio
blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent
març 2022

12 - 13

Els sentits volitius durant l'etapa infantil.Ana Lizánexercicis pràcticsAna Lizán
*8ºabril 2022

9 - 10

Fenomenològic:

observació goetheana

La pregunta com a element de transició entre el mirar i el observar.

Mario RamónTreballs d'observacióMario Ramón
Mayo 2022

7 - 8

Els tres primers anys:

Caminar, parlar i pensar

Alicia MartínezConfecció de nina de feltreAlicia Martínez
10ºjuny 2022

4 - 5

L'ambient de cinquena a l'aula d'infantilInés GámezCançóInés Gámez

* BLOCS COMUNS FORMACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA

Inscripció formació Waldorf Alacant

Les persones interessades hauran d'omplir la fitxa d'inscripció, que apareix a la dreta d'aquesta pàgina, o enviar el full d'inscripció a la secretaria de l'Escola Waldorf d'Alacant amb domicili al carrer Rafael Rodríguez Albert nº 10 , adreça de correu: info@waldorfalicante.com, telèfon: 965 17 61 72.


Inscripció

El preu total per any de el curs és de 1100 euros. Sent la inscripció de 1000 euros, més 100 euros en concepte de despesa de materials.

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

1º Pagament: setembre 360 euros

2º Pagament: desembre 370 euros

3º Pagament: abril 370 euros