Formació en Pedagogia Waldorf Primària

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 3 anys distribuïts en 30 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries de 1 any, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana i tindran la següent estructura:

dissabte

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 14,00 h ponència

16,00 h - 17,00 h Grup de treball

17,15 h - 18,10 h activitat artística

18,30 h - 20,00 h ponència

diumenge

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 13,00 h ponència

13,00 h - 14,00 h ponència i tancament

calendari, contingut i docents:

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent

setembre 2022

24 i 25

els 12 sentits

L'organisme sensori

Els sentits inferiors i mitjans

Els sentits superiors

Didier

Venazio

exercicis pràctics

 

 

Didier

 

octubre

2022

22 i 23

La pedagogia de suport

La importància del moviment

com a ajut de l'aprenentatge escolar

 

 

Ana Ramos i Arancha Plaza

Exercicis de moviment en pedagogia de suport

Ana Ramos

novembre 2022

19 i 20

La física i geometria

De 4t a 6è de primària

Anaya PontsExercicis PràcticsAnaya Ponts

desembre 2022

17 i 18

L'esperitualitat a la pedagogia Waldorf

Crist i l'entitat humana

Mario RamónTreball en fustaMario Ramón

gener 2023

21 i 22

Estudi dels temperaments

Els quatre temperaments

Temps i origen

Com treballar a l'aula

Didier VenazioTeatre en relació amb els temperamentsDidier Venazio

febrer 2023

18 i 19

Les Ciències Naturals a primària

Zoologia i minerologia

 

Anaya PontsmodelatgePilar Torresan

 

 

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent

març 2023

11 i 12

El món vegeta i l'ensenyament de la botànica

Jesús Lópezpintura pastísPilar Torresano
*8º

abril 2023

22 i 23

El ritme com a element sanador

 

Pilar Pérezexercicis pràctics

Pilar Pérez

Mayo 2023

13 i 14

Didàctica de la Geografia i la Història

De 4t a 6è de primària

Jesús LópezTalla de fusta: cercles de fusta taula de multiplicarMario Ramón
10º

juny 2023

10 i 11

La integració del masculí i el femení a l'Antroposofia
Didier VenazioRitmes GrecsDidier Venazio

*Blocs comuns infantil i primària

Inscripció

El preu total per any de el curs és de 950 euros, sent la inscripció 850 euros més 100 euros en concepte de despesa de materials.

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

1º Pagament: setembre 360 euros

2º Pagament: desembre 295 euros

3º Pagament: abril 295 euros


Inscripció formació Waldorf Alacant

Les persones interessades hauran d'omplir la fitxa d'inscripció, que apareix a la dreta d'aquesta pàgina, o enviar el full d'inscripció a la secretaria de l'Escola Waldorf d'Alacant amb domicili al carrer Rafael Rodríguez Albert nº 10 , adreça de correu: info@waldorfalicante.com, telèfons: 965 17 61 72 O

622 06 36 02