Curs de Formació en Pedagogia Waldorf – educació Primària 2021-2022

 

Formació en Pedagogia Waldorf Primària

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 3 anys distribuïts en 30 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries de 1 any, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana i tindran la següent estructura:

dissabte

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 14,00 h ponència

16,00 h - 17,00 h Grup de treball

17,15 h - 18,10 h activitat artística

18,30 h - 20,00 h ponència

diumenge

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 13,00 h ponència

13,00 h - 14,00 h ponència i tancament

calendari, contingut i docents:

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent
*1ºsetembre 2021

25 - 26

Disposició fonamental enfront de l'Karma

Les trobades humans

Manifestacions i aspectes de l'karma

Mario Ramón

Manolo Navarro

Treball amb navalla

Llum de taula

Mario Ramón
octubre

2021

16 – 17

L'ensenyament de l'escriptura i la lectura.

La necessitat d'imatges.

La lletra partint de la imatge.

Anaya PontsPintura de PizarraPilar Torresano
novembre 2021

13 - 14

Triformació Social

La llibertat pedagògica.

Els models jurídics.

La vida econòmica i la participació dels pares.

Didier Venaziogimnàstica BothmerDidier Venazio
desembre 2021

11 - 12

L'ensenyament de l'càlcul en els primers cursos.

El tot i les parts.

L'un el nombre més gran.

El treball diari en els quaderns de números a la classe per períodes.

Jesús LópezDibuix de formesPilar Torresano
*5ºgener 2022

22 - 23

Les etapes evolutives de l'infant

El primer septenio

El segon septenni

El tercer septenni

Anaya PontsMúsica i rotllanes a l'aulaAnaya Ponts
*6ºfebrer 2022

12 - 13

Els temperaments

L'origen dels temperaments. Els quatre temperaments tipus.

Com treballar a l'aula

Didier VenazioTeatre sobre temperamentsDidier Venazio
blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent
març 2022

12 - 13

els 12 sentits

L'organisme sensori. Els sentits inferiors i mitjans. Els sentits superiors

Didier Venazioexercicis pràcticsDidier Venazio
*8ºabril 2022

9- 10

Fenomenològic:

observació goetheana

La pregunta com a element de transició entre el mirar i el observar.

Mario RamónTreballs d'observacióMario

Ramón

Mayo 2022

7- 8

La gramàtica des 4ª a 6 classe.

Les qualitats de verb, substantiu i adjectiu, a través d'imatges i en relació amb les facultats anímiques de l'ésser humà

Jesús LópezBases pràctiques per a una obra de teatreDidier Venazio
10ºjuny 2022

4 - 5

Talla de liraMario RamónTalla de fustaMario Ramón

*Blocs comuns infantil i primària

Inscripció

El preu total per any de el curs és de 950 euros, sent la inscripció 850 euros més 100 euros en concepte de despesa de materials.

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

1º Pagament: setembre 360 euros

2º Pagament: desembre 295 euros

3º Pagament: abril 295 euros


Inscripció formació Waldorf Alacant

Les persones interessades hauran d'omplir la fitxa d'inscripció, que apareix a la dreta d'aquesta pàgina, o enviar el full d'inscripció a la secretaria de l'Escola Waldorf d'Alacant amb domicili al carrer Rafael Rodríguez Albert nº 10 , adreça de correu: info@waldorfalicante.com, telèfon: 965 17 61 72.