Formació en Pedagogia Waldorf Primària

Els cursos de Formació en Pedagogia Waldorf Alacant estan reconeguts per la Conselleria Valenciana de Cultura, Educació i Esport, en la Resolució de 8 de juliol de 2014 i en la Resolució de 16 de gener de 2015, de interès formatiu i pedagògic i tenen uns crèdits en funció de les hores realitzades, sent Entitat Col·laboradora de Conselleria d'Educació.


Estructura de el curs

El curs té una durada de 3 anys distribuïts en 30 caps de setmana denominats mòduls o blocs, i un període de pràctiques obligatòries de 1 any, que es podrà realitzar al llarg de el curs escolar, en Escoles d'Educació Waldorf, pertanyents a l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya.

Cada any consta de 10 mòduls (140 hores) distribuïts al llarg de 10 mesos segons el calendari que a continuació s'indica.

Estructura dels mòduls

Tots els mòduls es realitzaran en cap de setmana i tindran la següent estructura:

dissabte

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 14,00 h Tema de treball de la lliçó

16,00 h - 17,00 h activitat artística

17,15 h - 18,10 h Tema de trabajo de módulo

18,30 h - 20,00 h Tema de trabajo de módulo

diumenge

9,00 h - 10,30 h Tema de treball de la lliçó

10,30 h - 10,50 h pausa / cafè

11,00 h - 12,00 h activitat artística

12,00 h - 13,00 h Tema de treball de la lliçó

13,00 h - 14,00 h Puesta en común y cierre

calendari, contingut i docents:

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent

setembre 2024

21 i 22

Les etapes evolutives de l'infant

El primer septenio
El segon septenni
El tercer septenni

 

Didier Venazio

Canciones y
corros para
el aula.

 

 

 

 

octubre

2024

19 i 20

La enseñanza de la escritura y
la lectura

La necessitat d'imatges.
La letra partiendo de la
imagen

 

 

 

Anaya Ponts

Pintura de pizarra

Pilar Torresano

novembre 2024

16 i 17

El lenguaje de los cuentos de
I els nens de maternal van recórrer les aules amb les seves peculiars disfresses, la imaginación como
fuerzas modeladoras del
pensar y de la voluntad.

Ana LizánElementos
para la mesa
de estación.
Posavelas y
posapostales
Mario Ramón

desembre 2024

14 i 15

El desarrollo interior del
mestre

Didier VenazioBases pràctiques per a una obra de teatreDidier Venazio

gener 2025

18 i 19

La enseñanza del cálculo en
los primeros cursos
El tot i les parts.
L'un el nombre més gran.
El trabajo diario en los
cuadernos de números en la
clase por periodos.

Anaya PontsElaboración del cuaderno del maestro. Pintura con cerasPilar Torresano

febrer 2025

15 i 16

Las Enfermedades infantiles

 

Nicole GilabertManualidades regalos para cumpleaños

 

 

blocsdatatemaPonentactivitat artísticaPonent

març 2025

15 i 16

Grupo primaria

La gramática desde 4a a 6a
Clase
Les qualitats de verb,
substantiu i adjectiu, a
través de imágenes y en
relación con las facultades
anímicas del ser humano
Anaya PontsDibuix de formesPilar Torresano

març 2025

15 i 16

Grupo infantil

Teatrets de taula
Ana LizánmanualitatsAna LIzán

abril 2025

12 i 13

Fenomenològic:
observació goetheana
La pregunta como elemento
de transición entre el mirar y
el observar

 

Mario RamónGimnasia BothmerDidier Venazio

Mayo 2025

17 i 18

El llenguatge de l'dibuix infantil
Ana LizánMuñecos de pieAna Lizán

*Blocs comuns infantil i primària

Inscripció

El preu total per any de el curs és de 950 euros, sent la inscripció 850 euros més 100 euros en concepte de despesa de materials.

El pagament es farà efectiu en la seva totalitat o es podrà dividir en tres pagaments trimestrals distribuïts de la següent manera:

1º Pagament: setembre 360 euros

2º Pagament: desembre 295 euros

3º Pagament: abril 295 euros


Inscripció formació Waldorf Alacant

Para información e inscripción escribir a: formacion@waldorfalicante.com
o cumplimentar la ficha de inscripción que aparece en nuestra página web
www.waldorfalicante.com enviando la hoja de inscripción a la secretaría
de la Escuela Infantil Waldorf de Alicante con domicilio en la c/ Rafael
Rodríguez Albert no10, correo: info@waldoralicante.com, tlf: 965 17 61 72