….

Els horaris de l'escola són els següents:

horari de entrada a l'escola:

  • SERVEI DE GUARDERIA: 7:30H A 8:30H
  • ENTRADA A MATERNAL (0-3 ANYS) 8:30H A 10H (+flexibilitat en el primer trimestre)
  • INFANTIL (3-6 ANYS) 8:30H

horari de sortida al migdia:

  • MATERNAL: 13:00H
  • INFANTIL: 13:30H

Horari de l' menjador escolar:

  • MATERNAL: 13:00H A 17:00H
  • INFANTIL: 13:30H A 17:00H

Sortida / recollida a la tarda:

TOTS ELS CICLES 16:00H 17:00H


Horari d'oficines:

De dilluns a divendres 9 a 13 h.

Pots dirigir telefònicament a l' 965 176 172-722 388 058 enviar correu a info@waldorfalicante.com