El Joc Lliure

És l'activitat més important que realitza el nen a l'escola 'espais de joc són espais de futur! Mitjançant el joc el nen comprèn la naturalesa i el seu entorn cultural de manera imitativa. En el joc viuen les qualitats actives interiors del que imitat, formant, d'aquesta manera, la base per a un posterior coneixement de l'món. "Aprehendre" es converteix en "comprendre".

Per al nen petit jugar és una cosa molt seriosa, és el seu treball, significa percebre amb tots els sentits, posar en moviment tot el cos, ser actiu. Mitjançant el joc el nen es capacita per a dominar el moviment corporal, el seu equilibri, un tacte delicat i un impuls ple de força. Mitjançant el joc el nen desenvolupa la creativitat i la imaginació que seran les bases de la seva capacitat intel·lectual. Jugant aprendrà també a relacionar-se amb els altres nens i desenvoluparà poc a poc l'experiència conscient de si mateix.

joc-lliure