El valor de la imitació

El nen petit aprèn imitant, respon al que passa al seu entorn a través d'un espontani impuls imitatiu. Per aquest motiu, a l'escola la mestra es converteix en model per als nens en la seva conducta: seus gestos, el seu llenguatge, les seves actituds i les activitats que realitza.

Realitzem amb els nens activitats plenes de sentit i coherència, dignes de ser imitades. Fem amb ells una gran varietat de treballs artístics i manuals i tasques casolanes i de jardí (intel·ligent, modelar, per rentar, escombrar, cuinar, pastar, sembrar, regar les plantes de jardí…) que desenvolupen la voluntat, l'habilitat manual, la iniciativa, la paciència, la perseverança i l'autonomia de l'infant.

juego_libre