Escola Waldorf Alacant

C / Rafael Rodríguez Albert, 10
03112 Villafranqueza (Alacant)
Oferim la possibilitat de visitar l'escola concertant una cita al telèfon 965 176 172.